Forumregels

Door een reactie te plaatsen op dit forum, ga je automatisch akkoord met onze forumregels.

Het is niet toegestaan om:

  1. Kwetsende berichten te plaatsen, in de ruimste zin des woords
  2. Racistische of discriminerende uitlatingen of afbeeldingen te plaatsen
  3. Medegebruikers persoonlijk aan te vallen; houdt het ten allen tijde inhoudelijk
  4. Geen herhaaldelijk en buitensporig gebruik van linkjes te plaatsen en/of het kopieren van grote lappen tekst van een andere bron zonder duidelijke relevantie voor de lopende discussie
  5. Off-topic te reageren. Ingeval van een langdurige off-topic post-wisseling tussen twee of drie individuen, gebruik PB's in plaats van forum-posts
  6. Wees terughoudend met het aanmaken van polls. Bij het aanmaken van een poll, houdt de keuze-opties overzichtelijk en inhoudelijk relevant
  7. Gebruik geen avatars van aan NEC gerelateerde supportersorganen (SV, HKN, De Trouwe Honden, ForzaNEC, Legio Noviomagum, etc) tenzij de gebruiker zelf lid is van het betreffende orgaan
cron